Urząd Skarbowy w Krośnie

Adres
ul. Składowa 5
38-400 Krosno

Numery ewidencyjne:
NIP: 684-16-14-229
REGON: 370004600

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Elektroniczna skrzynka podawcza:
W celu przekazania dokumentu elektronicznego do Urzędu Skarbowego w Krośnie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Skarbowego w Krośnie.

Numery telefonów:
Naczelnik 13 43 73 505
Sekretariat 13 43 73 505
Informacja podatkowa (OB-12) 13 43 73 550 oraz 551, 552, 554, 555, 556 Referat Przetwarzania Danych oraz Czynności Sprawdzających (OB-34) 13 43 73 520
Samodzielny Referat Analiz i Planowania (AP) 13 43 73 534
Dział Postępowań Podatkowych (PP, PP-1, PP-23) 13 43 73 510
Dział Egzekucji Administracyjnej – Komornik skarbowy (EA) 13 43 73 589 Dział Kontroli Podatkowej (KP) 13 43 73 560
Dział Rachunkowości Podatkowej (RP) 13 43 73 570
Umowy kupna-sprzedaży (OB-12) 13 43 73 549
Kasy fiskalne (OB-12) 13 43 73 549
Darowizny i spadki (OB-12) 13 43 73 548
Odliczenia podatku VAT od niektórych wydatków mieszkaniowych VZM (OB-12) 13 43 73 546 oraz 547
Rejestracja i Identyfikacja Podatników (OB-12) 13 43 73 545
Sprawy Karne Skarbowe (KS) 13 43 73 507
Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych oraz Kadr i Szkolenia (OL-12) 13 43 73 503
W nawiasach powyżej podano symbole komórek organizacyjnych służące oznaczaniu pism tworzonych w ramach prowadzonych spraw