home office

Home office. Nowe rozwiązania w kodeksie pracy

Będą zmiany w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który ma wprowadzić pracę zdalną na stałe. Nowa wersja nowelizacji kodeksu pracy uwzględnia opinie zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Poniżej szczegóły.

Nowa wersja nowelizacji kodeksu pracy

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o zmianach w kodeksie pracy dotyczących trybu home office. Prywatność pracowników będzie lepiej chroniona, a pracodawcy będą mieć obowiązek informować ich o ryzyku związanym z takim trybem pracy. Wiele firm pracowało w czasie lockdownu zdalnie, wiele chce ten model zachować na stałe albo wprowadzić pracę hybrydową. Do tego potrzebne są odpowiednie przepisy.

Obowiązki pracodawcy – przykłady

Zgodnie z opiniami zgłoszonymi podczas społecznych konsultacji pracodawca ma ostrzegać pracowników przed zagrożeniami związanymi z pracą zdalną, a w razie wypadku będzie musiał mieć zgodę na oględziny w mieszkaniu podwładnego, a termin strony muszą wspólnie uzgodnić.

Firma, przed podjęciem decyzji i wyrażeniem zgody na pracę zdalną pracownika, będzie musiała dokonać tzw. oceny zawodowego ryzyka. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał ocenić wpływ pracy zdalnej na zdrowie danej osoby, m.in. jej wzrok czy stan psychiczny.

Ocena potencjalnego ryzyka związanego z osamotnieniem pracownika

Ważnym czynnikiem jest ocena potencjalnego ryzyka związanego z osamotnieniem pracownika przez brak kontaktu ze współpracownikami. Nie każda osoba ma predyspozycje do pracy zdalnej – długotrwała izolacja może mieć skutki negatywne. Z tych powodów po stronie pracodawcy leży obowiązek zwrócenia uwagi na ten aspekt stanu zdrowia pracowników. Jest to również ważne w kontekście ew. roszczeń, bo pracownik, którego stan zdrowia pogorszy się, może wystąpić o odszkodowanie.

Co z organizacją stanowiska pracy?

Poprzednia wersja projektu zawierała zapis, że to pracownik odpowiada za organizację stanowiska pracy w formie zdalnej. W najnowszej wersji wymóg ten złagodzono, np. dbałość o bhp to obowiązek firm.

fot. tookapic / Pixabay