umowa

Obowiązki wobec ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Od tego roku ZUS musi prowadzić ewidencję umów o dzieło – szczegółowe informacje poniżej. 

Skąd te zmiany?

Wraz z 2021 roku wszedł rejestr umów o dzieło. Nowe przepisy znalazły się w Tarczy antykryzysowej i wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od 2021 roku. 

W uzasadnieniu czytamy, że obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło ma umożliwić pomoc ich wykonawcom, np. w ramach tarczy antykryzysowej. Drugim celem jest prowadzenie statystyk i ewidencjonowanie przez ZUS umów o dzieło przez płatników składek lub osoby fizyczne z osobami, z którymi nie są oni w stosunku pracy lub w ramach zawartej umowy nie wykonują na rzecz pracodawcy żadnej pracy. 

A zatem podsumujmy – oficjalnie zmiany wprowadzono dla celów statystycznych, jednak nieoficjalnie mogą one przyczynić się do kontroli w firmach. 

Czy obowiązek ten dotyczy każdego?

O zawarciu umowy o dzieło zawiadamia ZUS płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

– zawartych z własnym pracownikiem,

– wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

– zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie usług, które znajdują się w zakresie prowadzonej przez nie działalności.

Nowy formularz RUD

Umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 roku trzeba zgłosić, wypełniając specjalny druk – jest to nowy formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Na jego złożenie jest 7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło. Można to zrobić także online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Należy w nim wykazać m.in. dane osobowe, dane adresowe i identyfikacyjne zamawiającego wykonanie umowy i dane wykonawcy, a dodatkowo informację o zawartych umowach o dzieło – datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, określić jej przedmiot. W jednym formularzu RUD można wykazać do 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.   

Lena.k