Lekarz zapowiada zmiany w przychodniach

Zmiany w przychodniach od 1 lutego – Co się zmieni?

W odpowiedzi na wprowadzone zmiany w przepisach, od 1 lutego 2024 roku można spodziewać się wielu nowych regulacji dotyczących funkcjonowania przychodni. Nowe przepisy dotyczą między innymi opieki koordynowanej, zawodu pedagoga i psychoterapeuty, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej oraz wprowadzenia nowej grupy osób leczących się poza kolejnością. Te zmiany mają na celu usprawnienie organizacji wizyt i wprowadzenie nowych procedur medycznych.

Zmiany w opiece koordynowanej

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarze rodzinni udzielający podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą musieli uwzględniać informacje o przyczynach współistniejących przy udzielaniu świadczeń. Dotychczas informacje te nie były wymagane, jednak wprowadzenie opieki koordynowanej dla pacjentów przewlekle chorych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma oskrzelowa i przewlekła choroba obturacyjna płuc, sprawia, że informacje o przyczynach współistniejących są istotne dla rozliczeń ze świadczeniodawcami.

Nowe zasady dla zawodu pedagoga i psychoterapeuty

Od 1 lutego przychodnie będą musiały uwzględniać nowe kody przynależności do danej grupy zawodowej, w tym zawodu pedagoga oraz psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Wprowadzenie tych kodów ma ułatwić monitorowanie udzielanych świadczeń i zweryfikowanie, czy zostały udzielone przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Dotychczasowe braki w kodowaniu utrudniały raportowanie i rozliczanie tych usług, a wprowadzenie nowych kodów ma poprawić tę sytuację.

Rozszerzenie informacji o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej

Nowe przepisy wprowadzające zmiany w przychodniach od 1 lutego przewidują rozszerzenie informacji przekazywanych dotyczących stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Wcześniej te dane były przekazywane po każdym zabiegu lub radioterapii, jednak teraz ich przekazywanie będzie odbywać się po zakończeniu radykalnego leczenia oraz w sytuacji rozpoczynania leczenia lub zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby lub jej nawrotu.

Celem wprowadzenia tych zmian jest poprawa jakości leczenia onkologicznego oraz usprawnienie diagnostyki i leczenia pacjentów. Informacje o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej są kluczowe dla odpowiedniego monitorowania stanu pacjenta, podejmowania decyzji terapeutycznych oraz oceny skuteczności leczenia. Dzięki rozszerzeniu tych informacji, lekarze będą mieli kompleksowy obraz stanu zdrowia pacjenta i będą mogli dostosować terapię indywidualnie do jego potrzeb.

Nowa grupa osób leczących się poza kolejnością

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych od 1 lutego jest wprowadzenie nowej grupy osób, która uzyska prawo do leczenia się poza kolejnością. Pacjenci posiadający świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne, do których doszło w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej publicznie finansowanych w szpitalu, będą mogli korzystać z leczenia poza kolejką. To oznacza, że będą mieli dostęp do lekarza na preferencyjnych warunkach i unikną długiego oczekiwania.

Ta zmiana w regulacjach zdrowotnych ma na celu zapewnienie sprawiedliwego i szybkiego dostępu do leczenia dla pacjentów, którzy doznali szkód medycznych. Dzięki temu, osoby te będą mogły otrzymać niezbędną opiekę medyczną we wcześniejszym terminie, co przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia.

Nowa grupa osób leczących się poza kolejnością wprowadza istotne zmiany w organizacji przychodni. Konieczne będzie zapewnienie osobom posiadającym świadczenia kompensacyjne dostępu do preferencyjnych terminów wizyt. Przychodnie będą musiały odpowiednio dostosować swoje harmonogramy i rejestry pacjentów, aby zapewnić efektywne świadczenie usług medycznych dla wszystkich pacjentów.

redai, fot. voltamax, pixabay