Alimenty

Jak zmusić ojca do płacenia alimentów?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty? Jak działać, by ojciec dziecka płacił alimenty? Wyrok zasądzający alimenty to nie wszystko – czasami mimo orzeczenia sądu ojcowie ich nie płacą. System okazuje się nie być wystarczający wydolny. Przygotowaliśmy kilka wskazówek, co zrobić z dłużnikiem i rodzicem, który nie chce zadbać o własne dziecko. Zobacz krótki poradnik dla egzekwujących alimenty.

W zakresie przymuszania do wzięcia udziału w kosztach utrzymania dziecka system prawny w Polsce nie jest szczególnie sprawny i skuteczny. Zdaje się też, że obowiązuje ogólnonarodowe „przyzwolenie” na niepłacenie alimentów. Wiele osób traktuje to nie jako wsparcie dla własnego dziecka, a jako narzędzie do walki ze współmałżonkiem podczas sprawy rozwodowej. Podejmowane działania wymagają cierpliwości, zaangażowania i przede wszystkim determinacji oraz brania czynnego udziału w sprawie.

Egzekucja komornicza alimentów

Temat niepłacenia przez jedno z rodziców przyznanych przez sąd alimentów na dziecko, jest bardzo często pojawiającym się tematem w trakcie udzielanych przez kancelarię porad prawnych. Zaleganie z płatnościami z tytułu alimentów to w Polsce poważny problem.

Jednym z głównych sposobów, by zmusić rodzica do płacenia alimentów jest egzekucja komornicza. Zadaniem komornika jest ściąganie należności zgodnie z wyrokiem sądowym na rzecz wierzyciela, czyli dziecka reprezentowanego w postępowaniu sądowym i komorniczym zwykle przez mamę. Komornik może m.in. zająć konto dłużnika lub spieniężyć część jego majątku. Ma też prawo wystąpić do ZUS czy US o informacje o przysługujących dłużnikowi środkach. Koszty egzekucji komorniczej nie są wysokie, zwykle ponosi je dłużnik.

Egzekucja skierowana od razu do pracodawcy

Inną możliwością jest skierowanie egzekucji alimentów od razu do pracodawcy dłużnika. Ten z kolei jest prawnie zobowiązany do potrącania z pensji dłużnika alimentów i przelewanie ich na konto wierzyciela. Dla niektórych dłużników jest to ważne, by zachować w pracy twarz i od razu zmieniają swoje postępowanie – zaczynają płacić regularnie zasądzoną kwotę.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Są sytuacje, że niepłacenie jest długoterminowym problemem. Nie trwa miesiąc ani dwa, lecz na przykład rok lub dłużej. Rodzic opiekujący się dzieckiem zaczyna mieć wątpliwości, czy zasądzone pieniądze nie przepadną. Warto zapamiętać, że umorzenie egzekucji nie jest równoznaczne z umorzeniem długu – komornik może ponownie wykonać swoje zadanie. Trzeba też jednak pamiętać o tzw. przedawnieniu – są na to 3 lata, bo potem „dług” znika, a konto się zeruje.

Co w przypadku bezrobocia lub pracy na czarno?

Co w sytuacji, jeśli ojciec nie wykazuje dochodów albo jest bezrobotny i nie ma majątku? Egzekucja komornicza nie przyniesie spodziewanego efektu, a postępowanie egzekucyjne może nawet skończyć się umorzeniem. Często jest to metoda przyjęta przez niepłacącego rodzica – swoje zarobki po prostu „ukrywa”.

Za jakiś czas warto spróbować raz jeszcze i sprawdzić, czy sytuacja uległa zmianie, a także ponownie zwrócić się do sądu. Zwykle dłużnik pracuje na czarno, by ukryć swoje dochody i uchylać się od obowiązku. Jeśli mamy takie informacje, trzeba złożyć wniosek do sądu o przesłuchanie osób, które mogą potwierdzić, że ojciec dziecka pracuje i otrzymuje środki pieniężne. W postępowaniu o ściganie o alimenty adwokat powinien wykazać, że dłużnik alimentacyjny działa świadomie, mimo że to wpływa na dobro dziecka, jego komfort życia i interes. Udowodnienie umyślności ma bardzo duże znaczenie dla wysokości kary.

Postępowanie karne

Jeśli żadne sposoby nie pomagają, można wszcząć postępowanie karne – unikanie płacenia alimentów jest przestępstwem. Jeśli sytuacja ta trwa trzy miesiące lub dłużej, można zgłosić to na policję lub udać się do prokuratury. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji oraz wniosek o ściganie dłużnika trzeba w takiej sytuacji złożyć w Prokuraturze Rejonowej (odpowiedniej dla miejsca zamieszkania dziecka). Można też dołączyć dodatkowo odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji komorniczej.

Kara nie musi jednak oznaczać realnych pieniędzy na koncie, o tym też trzeba pamiętać, poza tym policja działa zwykle w tym zakresie dość opieszale. Jednak perspektywa postępowania karnego działa na niektórych mobilizująco, więc warto pamiętać też o takiej możliwości.

Ubiegaj się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

Do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia albo nie ukończyły 25 lat, ale nadal się uczą. Osobom niepełnosprawnym alimenty przysługują bezterminowo. O przyznaniu świadczenia decyduje kryterium dochodowe –jeśli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Wysokość świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego jest równa wysokości alimentów zasądzonych przez sąd, nie może przekroczyć jednak 500 zł.

fot. theharpreetbatish / Pixabay