Inwestowanie za pomocą narzędzi online

Kiedy i dlaczego warto rozważyć inwestowanie w lokatę bankową

Warto rozważyć inwestowanie w lokatę bankową, gdy posiadasz pewne nadwyżki finansowe i chcesz zabezpieczyć swoje oszczędności. Poznaj zalety tego produktu bankowego. Wyjaśniamy też, czy lokata może uchronić nas przed stratami mimo wysokiej inflacji.

Bezpieczeństwo. Lokaty bankowe są uważane za bezpieczne formy inwestycji, ponieważ są chronione przez system gwarantowania depozytów. W przypadku bankructwa banku, Twoje oszczędności są zabezpieczone do określonej kwoty przez instytucję gwarancyjną.

Stałe oprocentowanie. Lokaty bankowe oferują zazwyczaj stałe oprocentowanie, które jest znane z góry na określony okres czasu. Dzięki temu możesz przewidzieć, ile zarobisz na swoich oszczędnościach. Zależy ono od wysokości stóp procentowych, których wysokość określa Rada Polityki Pieniężnej NBP. Im będą one wyższe, tym atrakcyjniejsze oprocentowanie lokat zapewniają nam banki.

Krótkoterminowe oszczędzanie. Jeśli planujesz krótkoterminowe oszczędzanie lub potrzebujesz gotówki w niedalekiej przyszłości, lokata bankowa może być odpowiednim rozwiązaniem. Możesz wybrać okres lokaty, który odpowiada Twoim potrzebom – m.in. na 2 lub 3 miesiące, ale dostępne są też lokaty 6- czy 12-miesięczne. Często wybierana jest też lokata odnawiana automatycznie.

Minimalne ryzyko. Inwestowanie w lokatę bankową wiąże się z minimalnym ryzykiem utraty kapitału. Oznacza to, że nie nosisz takiego samego ryzyka, jak przy inwestycjach na rynku akcji czy obligacji.

Prosta procedura. Założenie lokaty bankowej jest zazwyczaj prostym procesem. Wiele banków oferuje możliwość założenia lokaty online lub przez telefon, co sprawia, że jest to wygodna forma inwestowania.

Lokaty bankowe – czy to się opłaca jako ucieczka przed inflacją?

Lokaty bankowe mogą być stosowane jako forma ochrony przed inflacją, ale nie zawsze są najskuteczniejszą strategią. Jest ważna zależność między poziomem inflacji i oprocentowaniem lokat.

W przypadku wysokiej inflacji oprocentowanie lokat bankowych może być niższe od wskaźnika inflacji, co oznacza, że realna wartość Twoich oszczędności może się zmniejszać. Mimo otrzymywania odsetek, mogą one nie być w stanie zrekompensować utraty środków spowodowanej przez inflację.

Dywersyfikacja portfela inwestycji – nie tylko lokata

Rozważenie różnych form inwestycji, w tym lokat bankowych, konta oszczędnościowego, obligacji czy inwestowania w złoto, surowce czy nieruchomości może być częścią zrównoważonej strategii inwestycyjnej.

Dywersyfikacja portfela pozwala zminimalizować ryzyko i zwiększyć potencjalne korzyści, dlatego warto korzystać równocześnie z wielu możliwości. Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć porady finansowej i rozważyć różne opcje inwestycyjne, uwzględniając własne cele, horyzont czasowy i profil ryzyka.

Warto jednak pamiętać, że lokaty bankowe często oferują niższe stopy zwrotu w porównaniu do innych form inwestycji, takich jak akcje czy fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w lokatę bankową, warto porównać oferty różnych banków i uwzględnić swoje cele finansowe oraz profil ryzyka.

fot. QuinceCreative / Pixabay