lokata bankowa

Rodzaje lokat inwestycyjnych i bankowych – co warto o nich wiedzieć?

Na rynku usług bankowych dostępnych jest wiele produktów finansowych, które pozwalają na inwestowanie i przechowywanie kapitału. Popularne są lokaty bankowe oraz inwestycyjne. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej oferty.

Czym są lokaty bankowe?

Nadwyżki finansowe warto wpłacić na lokatę bankową, ale wcześniej należy zrobić rozeznanie, jakie są rodzaje lokat i czym się one różnią. Na rynku produktów finansowych wybór ofert lokat jest bardzo duży. Poza tym nie zawsze warunkiem założenia lokaty w danym banku jest posiadanie w nim konta. Na początku wyjaśnijmy krótko, czym jest lokata bankowa.

Lokata to depozyt bankowy, czyli produkt finansowy oferowany przez bank, który pozwala na wypracowanie zysku w postaci odsetek od kapitału początkowego. Klient wpłaca na konkretną lokatę określoną kwotę pieniędzy, na ustalony okres – na przykład 3 czy 6 miesięcy, rok albo dłużej. Warto dodać, że w trakcie trwania lokaty nie można już dopłacać do niej kapitału.

Lokując swój kapitał na lokacie bankowej, użyczamy go bankowi na określony w umowie czas. Bank ma prawo nim dysponować, a właściciel lokaty nie ma dostępu do pieniędzy. Zwykle za wypłacenie środków wcześniej klient traci prawo do odsetek, chociaż każda oferta może różnić się i przed podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z warunkami lokaty. Są banki, które pozwalają zachować odsetki, które „urosły” do dnia wycofania przez klienta środków.

Rodzaje lokat bankowych

Banki pozyskują dzięki lokatom kapitał, który mogą dowolnie wykorzystywać. Gdy jednak lokata się kończy, bank wypłaca kapitał wraz z zyskiem, czyli z naliczonymi odsetkami. Klient może też zwykle przedłużyć lokatę albo wpłacić część lub całość tej kwoty na kolejną lokatę. Oprocentowanie na lokacie zwykle jest wyższe niż na koncie oszczędnościowym.

Co ciekawe, aż 60 proc. aktywnych inwestorów wybiera pasywne lokaty. To nadal najpopularniejsza forma inwestycji. Wyróżniamy osiem podstawowych rodzajów lokat bankowych:

Lokata pieniężna. Bank zatrzymuje środki zgromadzone na specjalnie stworzonym dla danego klienta koncie aż do wypracowania pewnego zysku.

Lokata terminowa. Zwykła lokata, jaką banki oferują najczęściej. Klient wpłaca pieniądze do banku na określony czas, a po zakończeniu umowy otrzymuje pieniądze wraz z odsetkami.

Lokata dynamiczna. Jest oprocentowana niżej niż lokata terminowa, ale umożliwia wypłacenie pieniędzy w każdej chwili, bez ryzyka utraty odsetek.

Lokata dwuwalutowa. Polega na tym, że wpłacone pieniądze są przewalutowane na inną walutę. Zysk z tej lokaty opiera się na kursach walut.

Lokata z dopłatą. To wyjątkowy rodzaj lokaty, bo pozwala dopłacać dodatkowe kwoty, ale na wcześniej ustalonych z bankiem warunkach.

Lokata rentierska. Dedykowana rentierom, polega na tym, że pieniądze są wpłacane co jakiś czas, a nie od razu całość w jednej transzy.

Lokata przez Internet. Różne rodzaje lokat dostępne są w oddziale banku, przez telefon albo online. Przez Internet można dopełnić formalności dotyczące różnych lokat. Banki zapewniają duży wybór okresów lokacyjnych. Podstawą jest wypełnienie wniosku.

Lokaty inwestycyjne. Podstawowe produkty inwestycyjne dla osób prywatnych oraz dla przedsiębiorców to również tzw. lokaty inwestycyjne. To skuteczny i popularny sposób na pomnożenie kapitału. Banki gwarantują 100% ochrony kapitału przez okres trwania lokaty strukturyzowanej.

Lokata inwestycyjna łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego (tradycyjnej lokaty terminowej) i plusy z inwestowania na giełdzie. Środki pieniężne wypracowane dzięki danej lokacie przez bank są inwestowane na giełdach krajowych i zagranicznych. Wysokość procentowania zależy od wartości instrumentu bazowego wybranego w warunkach lokaty. Może to być m.in. waluta, akcje, surowce czy indeksy giełdowe.

Szansa na wyższy zysk jest większa niż w przypadku standardowego oprocentowania lokaty czy konta oszczędnościowego. Banki biorą na siebie część ryzyka związanego z inwestowaniem, ustalając oprocentowanie gwarantowane, czyli takie, które po zakończeniu czasu trwania lokaty zostanie wypłacone bez względu na wynik.

fot. Firmbee / Pixabay