Rodzaje pożyczek – jak wybrać dobrą ofertę?

Pożyczki to jedne z najpopularniejszych produktów finansowych – są one dostępne zarówno w banku, jak i w instytucjach pozabankowych. Wyróżniamy wiele rodzajów pożyczek – prezentujemy praktyczne zestawienie.
Pożyczki można podzielić na pożyczki bankowe – udzielane przez bank – oraz pozabankowe, czyli dostępne w firmach pożyczkowych. Dostępne są też pożyczki krótko- i długoterminowe. Tzw. ustawa antylichwiarska reguluje kwestie odnoszące się do poszczególnych rodzajów i typów – to Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1357). Obowiązuje ona od 11 marca 2016 roku.

Rodzaje pożyczek:
– gotówkowe – klient pożycza pieniądze od banku. Zobowiązuje się je oddać w określonym terminie, dodatkowo godzi się też na inne opłaty, w tym oprocentowanie;
– hipoteczne – zastawiana jest nieruchomość; jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, bank może mu ją odebrać;
– konsolidacyjne – to suma wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Efektem jest jedna pożyczka długoterminowa mająca niższe oprocentowanie. To łatwiejszy sposób na spłatę zobowiązania;
– lombardowe – pożyczkobiorca oddaje coś w zastaw bankowi (np. złoto, papiery wartościowe). Taka oferta jest oferowana na krótko i jest spłacana jednorazowo.

Pożyczki pozabankowe
Są to m.in. popularne chwilówki, czyli pożyczki na dowód, udzielane na małe kwoty i na krótki czas. Nie wymagają weryfikacji wiarygodności pożyczkobiorcy, są obarczone wysokim oprocentowaniem i opłatami. Poza tym wyróżniamy wiele innych typów, między innymi:
– pożyczki online – zaciągane przez Internet;
– pożyczki na raty – pożyczki długoterminowe, z okresem spłaty nawet do 5 lat;
– pożyczki weekendowe – udzielane także w soboty i niedziele.

Ewelina, f: _Alicja_ / pixabay