dźwigi portowe

Bezpieczeństwo w pracy z dźwigami – jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników i otoczenia?

Bezpieczeństwo podczas wykonywanej pracy na budowie czy podczas używania dźwigów jest kluczową kwestią. Bezpieczeństwo dźwigu samojezdnego i odpowiednia lista kontrolna mogą skrócić przestoje wywołane naprawami. Dodatkowo przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przez cały czas, a także zapobiec uszkodzeniom żurawia. 

Praca dźwigiem niesie ze sobą różne zagrożenia dla pracowników oraz otoczenia. Można je zminimalizować, stosując odpowiednie procedury i środki ostrożności. Oto kilka sposobów na uniknięcie zagrożeń podczas pracy dźwigiem. 

Dźwigi i zagrożenia  

Niemal połowa wypadków z dźwigami ma miejsce, gdy maszyna wchodzi w kontakt podczas pracy ze źródłem zasilania – jak przede wszystkim linie energetyczne. Najczęściej dzieje się tak, gdy dźwigi przenoszą różne materiały w pobliżu linii energetycznych pod napięciem, a wysięgnik dotyka jednej z nich. 

Zagrożeniem są ruchome, wystające oraz ostre elementy, przenoszone ładunki, a także możliwość upadku z wysokości. Operator lub inny pracownik może wtedy zostać porażony prądem i zostać narażony na poważne niebezpieczeństwo.

Plan bezpieczeństwa dźwigu

Przed rozpoczęciem pracy dźwigiem przygotowanie listy kontrolnej może pomóc w wyeliminowaniu różnych poważnych zagrożeń i wypadków. Może znacznie podnieść stopień bezpieczeństwa podczas pracy z użyciem urządzenia dźwignicowego samojezdnego.  

Szkolenie pracowników

Pracownicy powinni otrzymać odpowiednie szkolenie dotyczące bezpiecznej pracy na dźwigu, obejmujące m.in. procedury bezpieczeństwa, obsługę urządzenia, a także wiedzę na temat zagrożeń związanych z pracą na wysokości.

Pracownicy powinni używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, pasy bezpieczeństwa, liny, a także wyposażenia takiego jak ochrona przed przepięciem, blokady hydrauliczne i inne. 

Współpraca operatora dźwigu z obserwatorem 

Operatorzy tych urządzeń powinni pracować w grupie – ważne, by w pobliżu znajdowali się ich współpracownicy. Upewnią się, że ładunek i lina ładunkowa nie kolidują z innymi obiektami, jak maszyny, narzędzia czy budynki. Obserwatorzy mają inną linię widzenia niż operator. Utrzymywanie bezpiecznej odległości jest kluczowe podczas pracy dźwigiem. Trzeba utrzymywać bezpieczną odległość od innych pracowników oraz od przedmiotów znajdujących się w pobliżu. 

To pomogą ustalić obserwatorzy – upewniają się, czy dźwigi znajdą się pod liniami energetycznymi, sprawdzą, czy są pod napięciem. Odłączenie linii energetycznych może rozwiązać problem, ale trzeba o tym pamiętać wcześniej i wykonać to zadanie przed początkiem pracy.

Jak poprawić bezpieczeństwo dźwigu? Profilaktyka i kontrole 

Bezpieczeństwo dźwigu zaczyna się od profilaktyki – od zapobiegawczej konserwacji. Ważne są regularne przeglądy techniczne. Dzięki temu można uniknąć wielu napraw i awarii. Ważne też, by dobrać właściwy model dźwigu do pracy. Urządzenia dźwignicowe i inne urządzenia transportu bliskiego powinny być regularnie poddawane przeglądom technicznym, które pozwolą na wykrycie ewentualnych usterek i zagrożeń związanych z jego użytkowaniem.

Praca dźwigiem przy silnym wietrze

Silne podmuchy wiatru mogą sprawić, że ładunek się zgubi albo dojdzie do przewrócenia dźwigu. W zależności od typu żurawia inne są maks. dopuszczalne prędkości wiatru, które nie przeszkadzają w pracy. 

Trzeba brać pod uwagę parametry obciążenia żurawia, a także mieć na uwadze dane dotyczące prędkości wiatru. Jeśli nie ma informacji producenta, sprawdź przełożenie windy. Kluczowe jest monitorowanie pogody. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, przerwij pracę i przełóż ją na inny termin.

Kar / NoName_13 / pixabay