system swift

Co to jest system SWIFT?

Odłączenie Rosji za najazd na Ukrainę to jedna z największych kar. Co to jednak oznacza? Dowiedz się więcej, co to jest SWIFT.

Sieć SWIFT – co to znaczy?

SWIFT to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych powstałe w 1973 roku. Za jego pośrednictwem instytucje finansowe mogą bezpiecznie i sprawnie wymieniać informacje. System jest wykorzystywany przez ponad 11 tysięcy banków. Za jego pośrednictwem wykonywanych jest ponad 37 milionów transakcji dziennie. Siedziba systemu SWIFT mieści się w Belgii.

SWIFT to rodzaj przelewu walutowego, na który pozwalają prawie wszystkie banki w Polsce. W ten sposób można wysłać pieniądze ze swojego konta do dowolnego kraju na świecie – potrzebny jest jedynie kod SWIFT banku odbiorcy.

Elementarne części tego systemu to takie narzędzia jak przelew SWIFT i kod SWIFT. Identyfikują one w unikalny sposób każdą instytucję finansową w systemie. Kod SWIFT to ciąg złożony z 8 lub 11 znaków i służy do identyfikacji instytucji finansowej, z którą podmiot chce przeprowadzić międzynarodową transakcję.

Odcięcie Rosji od SWIFT

Rosja odcięta od systemu SWIFT jest mocno ograniczona w zdolności do udziału w międzynarodowym handlu oraz pozyskiwania finansowania z zagranicy. Brak możliwości wykonywania transferów finansowych między bankami ogranicza możliwości prowadzenia obrotu gospodarczego. Rosyjskie banki cały czas mogą przeprowadzać transakcje transgraniczne, ale nie z poziomu SWIFT. Są zmuszone korzystać z przestarzałych technologii.

Odcięcie Rosji od systemu płatności międzybankowych SWIFT na pewno podniesie ponoszone przez nią koszty, a także wydłuża wszystkie procesy. Dodatkowo utrudnia spółkom i instytucjom finansowym rozliczanie transakcji m.in. za gaz i ropę naftową. To mocne uderzenie, ale jednak dość krótkotrwałe. Blokada SWIFT może mieć dla gospodarki negatywne skutki – zarówno Rosji, jak i Europy.

Są alternatywy dla SWIFT

Na pewno oznacza chaos w rosyjskim systemie finansowym, ale będzie miało krótkookresowe skutki gospodarcze. Po tym przestoju Rosja z pewnością zastąpi SWIFT innym systemem – ma już swój wewnętrzny system SPFS, który przygotowała lata temu, na wszelki wypadek. Jest także odpowiednik chiński, czyli system CIPS. Putin już od 2019 roku robi wszystko, by odcięcie od SWIFT nie było dla Rosji aż tak ogromnym ciosem. Rosja pod kątem gospodarczym przygotowywała się do inwazji od co najmniej ośmiu lat, czyli od zajęcia Krymu i ataku na wschód Ukrainy w 2014 roku.

fot. 3844328 / Pixabay