podatek VAT

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w Unii Europejskiej

Sprawdź, co warto wiedzieć na temat podatku VAT w międzynarodowych transakcjach wewnątrz Unii Europejskiej – przygotowaliśmy krótki poradnik dla początkujących

Podatek od towarów i usług VAT obciąża konsumenta i jest odprowadzany do urzędu skarbowego. Jednak pobierany jest przez przedsiębiorcę, który pełni tu rolę pośrednika. Podatek VAT to podstawowe źródło dochodów każdego państwa. Dla różnych państw, jak i Unii Europejskiej pożądany jest jak największy przychód z VAT.

Podatnik, zgodnie z zasadą samodeklarowania, oblicza samodzielnie i następnie odprowadza wyliczony podatek do właściwego urzędu skarbowego. Do wymiaru VAT i jego poboru powołano naczelników urzędów skarbowych. Jeśli zaś chodzi o import, są to naczelnicy urzędów celnych.

Podatek VAT w transakcjach wewnątrz UE

Ustalona została wysokość wpłat członkowskich państw do wspólnej kasy Unii Europejskiej. Są one obliczane według jednolitej stawki. Z kolei podstawa nie może wynieść więcej niż połowa dochodu narodowego brutto (od tej zasady są wyjątki, ale nie na nich skupimy się w tym tekście).

Dodać należy jednak, że transakcje wewnątrz Unii Europejskiej są bardziej narażone na ryzyko nadużyć – jak m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bez zgłoszenia, oszustwo, że dostawy były wewnątrzwspólnotowe, tymczasem odbywały się na terenie jednego kraju, transakcje „karuzelowe” i działalność tzw. znikających podatników, czyli dokonywanie jedynie pozornych transakcji, by następnie w ten sposób wyłudzić zwrot podatku VAT.

Podstawa opodatkowania i wysokość stawek

Podstawą podatku jest obrót, czyli kwota wynikająca z tytułu sprzedaży, od której odejmuje się kwotę podatku należnego. Powiększają go także subwencje, dotacje i inne dopłaty, które oddziałują na cenę towarów / usług. Podstawę danego podatku mogą obniżyć również reklamacje, upusty itp. Jeśli chodzi o handel w Unii Europejskiej, podstawą opodatkowania jest kwota, którą kupujący jest ma obowiązek zapłacić.

Podsumowanie

Zgodnie z aktualnymi, prostszymi, przepisami, obowiązek zarejestrowania jako podatnika VAT UE należy dopełnić najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej . Nie jest konieczna kopia faktury, która stanowiłaby dowód wywiezienie z terytorium Polski towarów i ich transport do innego kraju należącego do Unii Europejskiej.

Zgodnie z ogólną zasadą, transakcje odbywające się między przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej są opodatkowane VAT w kraju nabywcy. W kraju sprzedawcy stosuje się stawkę 0% VAT lub jest się z podatku zwolnionym, zachowując jednak prawo odliczenia podatku naliczonego.

fot. stevepb / Pixabay