Kierownictwo Izby Skarbowej w 2015

W 2015 roku kierownictwo Izby Skarbowej w Rzeszowie zasiadało w składzie:

Wiesław Kuśnierz – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Jan Cwynar – Wicedyrektor ds. Organizacji i Logistyki,

Maria Kłęczek – Wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji,

Ryszard Frużyński – Wicedyrektor ds. Orzecznictwa