pieniądze na obligacje

Obligacje skarbowe idą jak woda

Sprzedaż papierów dłużnych w Europie była rekordowa na początku 2023 roku, bo zarówno instytucje finansowe, jak i rządy z malejących kosztów czerpią spore korzyści. Obligacje indeksowane inflacją mogą emitować różne podmioty, ale najważniejszym z nich jest państwo. Poniżej szczegóły.

Obligacje skarbowe to jeden z najpopularniejszych i najprostszych produktów oszczędnościowych. Cały czas szybko rośnie zainteresowanie oszczędzających obligacjami skarbowymi. Wiele wskazuje na to, że ten rok zapowiada się jeszcze lepiej. Rentowność obligacji skarbowych wzrosła do poziomu najwyższego od kilkunastu lat. Wiąże się z nimi bardzo niskie ryzyko inwestycyjne. Są dostępne różne rodzaje, różnią się czasem trwania i oprocentowaniem.

Obligacje skarbowe – sposób inwestowania dla rozważnych 

Ryzyko utraty oszczędności po zainwestowaniu w obligacje skarbowe jest bardzo niskie, co przekonuje do tego produktu finansowego osoby chcące inwestować. Nie otrzymasz swoich środków jedynie w przypadku niewypłacalności Skarbu Państwa. Obligacje są zatem traktowane jako bardzo bezpieczna i atrakcyjna alternatywa dla lokaty. 

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje skarbowe antyinflacyjne są przeznaczone tylko dla gospodarstw domowych. Dla rozważnych, którzy unikają zbędnego ryzyka, jest to polecany sposób na pomnożenie swojego kapitału. Obligacje indeksowane inflacją to obecnie jeden z polecanych sposobów na ochronę oszczędności przed spadkiem wartości nabywczej. 

Papiery wartościowe nie zabezpieczają w pełni przed wzrostami cen w gospodarce, ale są godne zainteresowania. Ich istota polega na tym, że gwarantują posiadaczom regularny zysk w postaci odsetek, które nie mają stałej wysokości, ale zależą od marży i wskaźnika inflacji – rocznej stopy wzrostu cen w gospodarce.

Kar, foto: Alicja / pixabay